00:00 שינויי מערכת ליום חמישי 27 בינואר  

               
1
08:00
08:45
ביטול מדעים, לוי שגב סי
מזרחי חגית - מדעים
עמרן שילת - מדעים
אליהו לוטם - מדעים
שביט טלי - מדעים
ביטול מדעים, לוי שגב סי
מזרחי חגית - מדעים
עמרן שילת - מדעים
אליהו לוטם - מדעים
שביט טלי - מדעים
ביטול מדעים, לוי שגב סי
מזרחי חגית - מדעים
עמרן שילת - מדעים
אליהו לוטם - מדעים
שביט טלי - מדעים
ביטול מדעים, לוי שגב סי
מזרחי חגית - מדעים
עמרן שילת - מדעים
אליהו לוטם - מדעים
שביט טלי - מדעים
איסטנר נעמה - מתמטיקה פינטו-בילנקו ספיר - העשרה לשונית 1
08:00
08:45
2
08:50
09:35
ביטול מדעים, לוי שגב סי
אליהו לוטם - מדעים
עמרן שילת - מדעים
מזרחי חגית - מדעים
שביט טלי - מדעים
ביטול מדעים, לוי שגב סי
אליהו לוטם - מדעים
עמרן שילת - מדעים
מזרחי חגית - מדעים
שביט טלי - מדעים
ביטול מדעים, לוי שגב סי
אליהו לוטם - מדעים
עמרן שילת - מדעים
מזרחי חגית - מדעים
שביט טלי - מדעים
ביטול מדעים, לוי שגב סי
אליהו לוטם - מדעים
עמרן שילת - מדעים
מזרחי חגית - מדעים
שביט טלי - מדעים
סדנת שורשים
 
סדנת שורשים
רביבו אלה - היסטוריה
2
08:50
09:35
3
09:45
10:30
ידגר יניב - מתמטיקה
זלטר רגינה - מתמטיקה
אסולין נטלי - מתמטיקה
בוים מיכל - מתמטיקה
שמלה מיכל - מתמטיקה
ידגר יניב - מתמטיקה
זלטר רגינה - מתמטיקה
אסולין נטלי - מתמטיקה
בוים מיכל - מתמטיקה
שמלה מיכל - מתמטיקה
ידגר יניב - מתמטיקה
זלטר רגינה - מתמטיקה
אסולין נטלי - מתמטיקה
בוים מיכל - מתמטיקה
שמלה מיכל - מתמטיקה
ידגר יניב - מתמטיקה
זלטר רגינה - מתמטיקה
אסולין נטלי - מתמטיקה
בוים מיכל - מתמטיקה
שמלה מיכל - מתמטיקה
סדנת שורשים
סיבוני איתן - תרבות ישראל
3
09:45
10:30
4
10:50
11:35
בוים מיכל -> חדר: ח4 2212
אסולין נטלי - מתמטיקה
שמלה מיכל - מתמטיקה
זלטר רגינה - מתמטיקה
ידגר יניב - מתמטיקה
בוים מיכל -> חדר: ח4 2212
אסולין נטלי - מתמטיקה
שמלה מיכל - מתמטיקה
זלטר רגינה - מתמטיקה
ידגר יניב - מתמטיקה
בוים מיכל -> חדר: ח4 2212
אסולין נטלי - מתמטיקה
שמלה מיכל - מתמטיקה
זלטר רגינה - מתמטיקה
ידגר יניב - מתמטיקה
בוים מיכל -> חדר: ח4 2212
סדנת שורשים (ז8 2205)
אסולין נטלי - מתמטיקה
שמלה מיכל - מתמטיקה
זלטר רגינה - מתמטיקה
ידגר יניב - מתמטיקה
שפר מתן - חנ''ג בנים שפר מתן - חנ''ג בנים
רביבו אלה - כישורי מחשב
4
10:50
11:35
5
11:45
12:30
מכלין דנה <- אזולאי עדן (ז6 2202)
שחר טלי -> חדר: י4 1302
גרימברג משה יובל - אנגלית
לוי דינר דעאל - אנגלית
כהן אנה - אנגלית
מכלין דנה <- אזולאי עדן (ז6 2202)
שחר טלי -> חדר: י4 1302
גרימברג משה יובל - אנגלית
לוי דינר דעאל - אנגלית
כהן אנה - אנגלית
מכלין דנה <- אזולאי עדן (ז6 2202)
שחר טלי -> חדר: י4 1302
גרימברג משה יובל - אנגלית
לוי דינר דעאל - אנגלית
כהן אנה - אנגלית
מכלין דנה <- אזולאי עדן (ז6 2202)
סדנת שורשים (ז8 2205)
שחר טלי -> חדר: י4 1302
גרימברג משה יובל - אנגלית
לוי דינר דעאל - אנגלית
כהן אנה - אנגלית
אלימלך חופית - עברית פורטנוי סמדר - תרבות ישראל 5
11:45
12:30
6
12:40
13:25
ביטול אנגלית, מכלין דנה
גרימברג משה יובל - אנגלית
כהן אנה - אנגלית
שחר טלי - אנגלית
ביטול אנגלית, מכלין דנה
גרימברג משה יובל - אנגלית
כהן אנה - אנגלית
שחר טלי - אנגלית
ביטול אנגלית, מכלין דנה
גרימברג משה יובל - אנגלית
כהן אנה - אנגלית
שחר טלי - אנגלית
ביטול אנגלית, מכלין דנה
גרימברג משה יובל - אנגלית
כהן אנה - אנגלית
שחר טלי - אנגלית
איסטנר נעמה - מתמטיקה
אסולין כרמית - חנ''ג בנות
אסולין כרמית - חנ''ג בנות
פינטו-בילנקו ספיר - העשרה לשונית
6
12:40
13:25
7
13:40
14:25
            7
13:40
14:25
8
14:25
15:05
יוחנן מיטל - נבחרת בנות יוחנן מיטל - נבחרת בנות יוחנן מיטל - נבחרת בנות יוחנן מיטל - נבחרת בנות     8
14:25
15:05
9
15:05
15:45
    9
15:05
15:45