00:00 שינויי מערכת ליום שלישי 09 באוגוסט  

0         0
1         1
2         2
3         3
4         4
5         5
6         6
7         7
8         8
9         9
10         10
11         11